Sjöbohem Årsredovisning 2023

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Sidan är tillgänglighetanpassad enligt WCAG 2.1.
Innehållet i denna publikation kan skilja sig från originalet.

Design & Teknik: Creative Army
AB Sjöbohem logotyp

AB Sjöbohem

Verkstadsgatan 2B
275 39 Sjöbo

sjobohem.se


Organisationsnummer

556650-0665