Sjöbohem header systematiskt underhåll och förvaltning

Systematiskt underhåll och förvaltning

Under det senaste året har bolaget tillhandahållit städtjänster och verksamhetsvaktmästeri till Sjöbo kommun samt övriga hyresgäster. Omsättningen av fastighetsrelaterade tjänster utgjorde 13% av bolagets totala omsättning under 2023.

Kostnader för planerat och akut underhåll uppgick till 32,7 miljoner kronor och fördelades på 5,4 miljoner kronor i bostadsfastigheter, 3,5 miljoner kronor i övriga fastigheter och 23,8 miljoner kronor i samhällsfastigheter.

Arbetet med att etablera bolagets övergripande fastighetsnät för övervakning och styrning av fastigheterna har fortsatt under året. Målet med det övergripande fastighetsnätet är att optimera driften av bolagets fastigheter för att minska miljöpåverkan och främja en mer hållbar förvaltning

.

Medarbetare

Antalet anställda i bolaget den 2023-12-31 var 69 personer, vilket motsvarade 63 heltidstjänster. Fördelningen av heltidstjänster var 40 kvinnor och 23 män. Frisknärvaron i bolaget var 95% vilket var högre än under 2022. Bolaget arbetar kontinuerligt med att höja kompetensnivån hos personalen genom att löpande genomföra vidareutbildningar.